Menu Zavřeno

Analýza těžkých kovů

Kovy, jako je rtuť, kadmium, chrom, baryum, hliník jsou široce rozptýlené v životním prostředí, a kontaminace složek životního prostředí, jako je voda, zemědělské půdy se velmi liší. Bylo zjištěno, že konopí snadno akumuluje kovy z kontaminovaných půd. Kovy mohou být odstraněny kyselým loužením po sklizni konopí.

Americká asociace rostlinných produktů (AHPA 2013) navrhla následující hodnoty pro maximální limity pro orální požití v rostlinných produktech:

  • Arsen (As): 10.0 μg/denně
  • Kadmium (Cd): 4.1 μg/denně
  • Olovo (Pb): 6.0 μg/denně
  • Rtuť (jako Me-Hg): 2.0 μg/denně

Kromě toho zajištujeme testování dalších převážně těžkých kovů:

  • Nikl (Ni),
  • Baryum (Ba),
  • Stroncium (Sr),
  • Hliník (Al).

Analytická metoda se skládá z mineralizace v kyselině a následné analýze na ICP-MS.