Menu Zavřeno
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ PRO LÉKAŘE A FARMACEUTY, LF Hradec Králové

LÉČEBNÉ KONOPÍ A EXTRAKTY V PRAXI, LFHK

Datum/čas: 10.1.2024 / 18:00
Místo: Výukové centrum LF FN Hradec Králové

Časový rozsah: 18:00-19:30

Program:

V rámci semináře se dozvíte aktuální informace o extraktech z konopí pro léčebné použití (EKLP) a tématech:

  • legislativním rámci používání konopí,
  • farmakokinetice, indikacích,
  • předepisování a vydávání IPLP z EKLP,
  • praktické zkušenosti z praxe.

Budou Vám představeny extrakty z konopí pro léčebné použití od českého výrobce E&H services, a.s. a jeho laboratoře CannabiLab, včetně připravených receptářů a ukázek lékových forem.

Sdělení bude doplněno o zkušenosti s přípravou léčebného konopí v Nemocniční lékárně FN Hradec Králové.

Občerstvení zajištěno.

Seminář je určen lékařům specialistům (algeziologie, neurologie, onkologie, revmatologie, dermatovenerologie, psychiatrie, geriatrie atd.) a farmaceutům připravujícím IPLP z konopných extraktů  CannabiLab.

Lokální garanti/prezentující:

  • Mgr. Pavla Kholová, nemocniční lékárna FNHK: Produkty z konopí připravované v lékárně a zkušenosti práce s extrakty
  • Ing. Tomáš Ocelka, Ph.D, ředitel E&H services a.s., CannabiLab: přístupy v předepisování ELK pro lékařskou praxi + distribuce
  • Mgr. Jiří Lisník, vedoucí výroby extraktů CannabiLab: aktuální lékové formy z ELK; dostupné receptáře

Lokální organizátor:

PharmDr. Petra Rozsívalová, petra.rozsivalova@fnhk.cz, tel.: 495 834 938

Registrujte se pomocí fomuláře